Close

יוני 4, 2020

ייעוץ עסקי וכלכלי

ייעוץ עסקי הוא אחד מהכלים הנפוצים ביותר בעולם העסקי . המנהלים בארגונים המובילים בכל המגזרים מכירים בערכו של ייעוץ חיצוני המאתר את הפוטנציאל העסקי של הארגון, כמו גם את הסיכונים להם הוא חשוף ובונה תכניות לפיתוח עסקי והבראה.
הייעוץ הכלכלי – עסקי בפשייב סרגיי -רואה חשבון משלב ידע כלכלי וחשבונאי ברמה הגבוהה עם ניסיון ניהולי ועסקי עשיר.


המחלקה מעניקה ייעוץ ניהולי ועסקי, ניתוח נתונים כלכליים כבסיס לתוכניות עסקיות, הערכות שווי, מחקרי מחירים וכיו”ב, מתן חוות דעות מקצועיות, לצרכים חשבונאיים, משפטיים או ניהוליים.

תחומי הפעילות:

  • תכנון אסטרטגי-עסקי
  • בניית תוכניות עסקיות
  • גיוס הון עצמי
  • סיוע בארגון ההלוואות מול הגורמים השונים
  • ייעוץ מול הבנקים
  • בחינת תזרימי מזומנים ואיתור מקורות המימון
  • בדיקות כלכליות
  • בדיקת התשתית הפיננסית בארגון
  •   בניית תוכניות התייעלות ותוכניות הבראה
  • ייעוץ כלכלי, עסקי וכדומה בפתיחת חברות במדינות חב"ע