Close

יוני 4, 2020

חשבונאות וביקורת

חשבונאות וביקורת

משרדנו מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים, הבינלאומיים (IFRS ) ולפי התקינה רוסית ( RUSSIAN GAAP).
מציעה שירותים ללקוחות מכל סוגי ההתארגנות המשפטית – חברות , מלכ"רים, שותפויות, משרדים ממשלתיים ובתי חולים, רשויות מקומיות, יחידים וכיו”ב.
ביצוע הביקורת ,ניהול והייעוץ החשבונאי בפשייב סרגיי ושות' רואי חשבון נעשים תוך דגש על מתן ערך מוסף והתאמת פתרונות חשבונאות ובקרה התואמים את מידות ומספקים פתרונות לצרכי הלקוח.

פילוסופיית השירות של הפירמה הינה כי אין להסתכל רק על העבר, כבתהליך הביקורת המסורתי, אלא יש לנתח ולהבין את התהליכים המתרחשים בזמן אמת וכיצד אנו יכולים לסייע לאסטרטגיית הלקוח לטווח הארוך.

הייעוץ החשבונאי והביקורת מתבצעים לאחר שזוהו ואותרו הצרכים אשר בפני הלקוח, כמו גם היעדים שלו.

תחומי פעילויות

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים – 
  • עריכת דוחות כספיים
  • ביקורת של דוחות ביצוע ואחרים עבור גורמים מממנים ו/או מפקחים – 
  • ניהול הנהלת חשבונות של חברות ועצמאים לרבות הקמת מערך הנהלת חשבונות מאפס אצל לקוח
  • יעוץ וליווי עסקי –
  • הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה – 
  • ביקורות מיוחדות –
  • חוות דעת מומחה לבית משפט – 
  • עריכת דוחות  כספיים במדינות חב"ע של חברות בנות של חברות ישראליות לפי תקינה בינלאומית 
  • עריכת ביקורת של דוחות  כספיים של חברות בנות במדינות חב"ע של חברות ישראליות