Close

יוני 4, 2020

ביקורת פנים וניהול סיכונים

ביקורת פנים וניהול סיכונים

נושא ביקורת הפנים ואיתור הסיכונים הוא אחד הנושאים החמים ביותר כיום, שעומד על סדר היום של חברות וארגונים בארץ ובעולם. ביקורת פנים נועדה להעניק ערך מוסף לפעולת הארגון. זוהי פעילות אובייקטיבית שמטרתה לבנות מנגנונים לשיפור היעילות של תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה והשליטה בארגון.

תחומי הפעילות:

 • מיפוי תהליכים עסקיים במטרה לוודא ניהול יעיל ואפקטיבי.
 • איתור נקודות תורפה וסיכונים פוטנציאלים בתהליכי העבודה.
 • הטמעת בקרות מונעות ומגלות לשם צמצום החשיפות הקיימות וסיוע בבניית מערך בקרה פנימית הולם.
 • ביצוע בקרת איכות על הבקרות הקיימות בארגון.
 • עריכת סקר סיכונים לשם איתור חשיפות עסקיות וחשבונאיות
 • ייעוץ ארגוני וייעוץ לארגון ושיטות.
 • ליווי וייעוץ להנהלה לפתרונות בזמן אמת של בעיות שמתגלות.
 • עריכת ביקורות חד פעמיות, תקופתיות, או אד-הוק.
 • איתור חקירה ומניעת הונאות.
 • הקמת מערכת בקרה פנינת בחברות בנות במדינות חב"ע
 • ביצוע ביקורות של חברות בנות במדינות חב"ע
 • יעוץ אודות סיכונים בפעילויות במדינות חב"ע