Close

הקמת מערכת ERP באירגונים

הקמת מערכת ERP באירגונים ה-ERP (תכנון משאבים ארגוניים, Enterprise Resource Planning) – אסטרטגיה ארגונית לאינטגרציה של מערכות ייצור ותפעול, ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי וניהול נכסים, התמקדו באיזון מתמשך ואופטימיזציה של משאבי ארגון באמצעות חבילה משולבת ייעודית של יישומי תוכנה, המספקים מודל נתונים משותף ותהליכים לכל תחומי פעילות . ERP-מערכת – חבילת תוכנה ספציפית המיישמת […]

Read More

ביקורת פנים וניהול סיכונים

ביקורת פנים וניהול סיכונים נושא ביקורת הפנים ואיתור הסיכונים הוא אחד הנושאים החמים ביותר כיום, שעומד על סדר היום של חברות וארגונים בארץ ובעולם. ביקורת פנים נועדה להעניק ערך מוסף לפעולת הארגון. זוהי פעילות אובייקטיבית שמטרתה לבנות מנגנונים לשיפור היעילות של תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה והשליטה בארגון. תחומי הפעילות: מיפוי תהליכים עסקיים במטרה לוודא ניהול […]

Read More

חשבונאות וביקורת

חשבונאות וביקורת משרדנו מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים, הבינלאומיים (IFRS ) ולפי התקינה רוסית ( RUSSIAN GAAP).מציעה שירותים ללקוחות מכל סוגי ההתארגנות המשפטית – חברות , מלכ"רים, שותפויות, משרדים ממשלתיים ובתי חולים, רשויות מקומיות, יחידים וכיו”ב.ביצוע הביקורת ,ניהול והייעוץ החשבונאי בפשייב סרגיי ושות' רואי חשבון נעשים תוך דגש על מתן ערך מוסף והתאמת פתרונות חשבונאות ובקרה התואמים […]

Read More

מיסוי ישראלי ובינלאומי

תשלום מיסים הוא אחת מההוצאות הגדולות והמרכזיות של כל יחיד, חברה, או ארגון. ליחסים עם גורמי המיסוי הרשמיים השלכות מהותיות שעשויות להשפיע על יציבות העסק. לכן, תכנון מס נכון הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות העסקית של כל חברה או עוסק. תחומי פעילויות: ייצוג בפני רשויות המס השונות בישראל ומדינות חמ"ע מיסוי נדל”ן –  חוות דעת […]

Read More

ייעוץ עסקי וכלכלי

ייעוץ עסקי הוא אחד מהכלים הנפוצים ביותר בעולם העסקי . המנהלים בארגונים המובילים בכל המגזרים מכירים בערכו של ייעוץ חיצוני המאתר את הפוטנציאל העסקי של הארגון, כמו גם את הסיכונים להם הוא חשוף ובונה תכניות לפיתוח עסקי והבראה.הייעוץ הכלכלי – עסקי בפשייב סרגיי -רואה חשבון משלב ידע כלכלי וחשבונאי ברמה הגבוהה עם ניסיון ניהולי ועסקי […]

Read More

תמריצים, תמיכות ממשלתיות

תמריצים ,תמיכות ממשלתיות ומקרנות הון סיכון ארגונים הנמצאים בתהליכי צמיחה בוחנים מקרוב אפשרויות מימון וסיוע במקורות שונים, ביניהם ארגונים בינלאומיים ומקורות ממשלתיים, המציעים מגוון תמריצים ותמיכות ממשלתיות.מדינת ישראל וגופים וולונטריים שונים (ישראלים ובינלאומיים) מעוניינים לעודד ביצוע פעילויות כלכליות. העידוד ניתן באמצעות פטורים והקלות ממיסים, מענקים ו/או תמיכות.הזכויות לתמריצי העידוד והתמיכות נקבעות בחלקן בחקיקה וחלקן בהחלטות […]

Read More

חשבות וניהול כספים

חשבות וניהול כספים שירותי החשבות מיועדים לחברות קטנות ובינוניות אשר היקף הפעילות שלהן לא מצדיק העסקת חשב במשרה מלאה. תחומי הפעילות: שירותי החשבות כוללים את כל הפעולות המבוצעות ע"י חשב או מנהל כספים המועסקים כשכירים במשרה מלאה: פיקוח על הנהלת חשבונות הכנת דו"חות כספיים ודו"חות ניהוליים פנימיים להנהלת החברה בנייה, ניהול, פיקוח על תזרים המזומנים […]

Read More